Catàleg

Print
Data: 23/02/2020
Nota: l'IVA actual és del 21%
Card

Cornamuses

Sac de gemecs

Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Perera, cirerer o auró, amb grall d'ametller
En Do major, Do# major, Re major, Sib major i Sol major
700,00 € 847,00 €
Bobinga, amb grall de cocobolo
En Do major, Do# major, Re major, Sib major i Sol major
700,00 € 847,00 €
Ametller, cocobolo o boix
En Do major, Do# major, Re major, Sib major i Sol major
850,00 € 1.028,50 €
Ginjoler
En Do major, Do# major, Re major, Sib major i Sol major
1.200,00 € 1.452,00 €

Xeremies de Mallorca

Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Perera, cirerer o auró, amb grall d'ametller
En Do# major, Do major, Re major, Sib major i Sol major
700,00 € 847,00 €
Bobinga, amb grall de cocobolo
En Do# major, Do major, Re major, Sib major i Sol major
700,00 € 847,00 €
Ametller, cocobolo o boix
En Do# major, Do major, Re major, Sib major i Sol major
900,00 € 1.089,00 €
Granadillo
En Do# major, Do major, Re major, Sib major i Sol major
1.300,00 € 1.573,00 €
Ginjoler
En Do# major, Do major, Re major, Sib major i Sol major
1.300,00 € 1.573,00 €

Gaita de boto aragonesa

Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Ametller, cocobolo o boix
En Do major, Do# major, Re major, Sib major i Sol major
850,00 € 1.028,50 €
Ginjoler
En Do major, Do# major, Re major, Sib major i Sol major
1.000,00 € 1.210,00 €

Gralls i clarins per Sac de gemecs, Xeremies i Gaita de boto en Sol major, Sib major, Do major, Do# major i Re major

Gralls per Sac de gemecs
Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Ametller, cocobolo o boix
En Do major
135,00 € 163,35 €
Ametller, cocobolo o boix
En Do# major
135,00 € 163,35 €
Ametller, cocobolo o boix
En Re major
120,00 € 145,20 €
Ametller, cocobolo o boix
En Sib major
150,00 € 181,50 €
Ametller, cocobolo o boix
En Sol major
170,00 € 205,70 €
Granadillo o ginjoler
En Do major
200,00 € 242,00 €
Granadillo o ginjoler
En Do# major
180,00 € 217,80 €
Granadillo o ginjoler
En Re major
180,00 € 217,80 €
Granadillo o ginjoler
En Sib major
220,00 € 266,20 €
Granadillo o ginjoler
En Sol major
240,00 € 290,40 €
Gralls per Xeremies mallorquines
Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Ametller, cocobolo o boix
En Do major
150,00 € 181,50 €
Ametller, cocobolo o boix
En Do# major
150,00 € 181,50 €
Ametller, cocobolo o boix
En Re major
130,00 € 157,30 €
Ametller, cocobolo o boix
En Sib major
150,00 € 181,50 €
Ametller, cocobolo o boix
En Sol major
180,00 € 217,80 €
Granadillo
En Do major
220,00 € 266,20 €
Granadillo
En Do# major
200,00 € 242,00 €
Granadillo
En Re major
200,00 € 242,00 €
Granadillo
En Sib major
260,00 € 314,60 €
Granadillo
En Sol major
280,00 € 338,80 €
Ginjoler
En Do major
250,00 € 302,50 €
Ginjoler
En Do# major
250,00 € 302,50 €
Ginjoler
En Re major
240,00 € 290,40 €
Ginjoler
En Sib major
260,00 € 314,60 €
Ginjoler
En Sol major
280,00 € 338,80 €
Claríns per Gaita de boto
Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Ametller, cocobolo o boix
En Do major
135,00 € 163,35 €
Ametller, cocobolo o boix
En Do# major
135,00 € 163,35 €
Ametller, cocobolo o boix
En Re major
120,00 € 145,20 €
Ametller, cocobolo o boix
En Sib major
150,00 € 181,50 €
Ametller, cocobolo o boix
En Sol major
170,00 € 205,70 €
Granadillo o ginjoler
En Do major
200,00 € 242,00 €
Granadillo o ginjoler
En Do# major
180,00 € 217,80 €
Granadillo o ginjoler
En Re major
180,00 € 217,80 €
Granadillo o ginjoler
En Sib major
220,00 € 266,20 €
Granadillo o ginjoler
En Sol major
240,00 € 290,40 €

Caterineta

Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Ametller, cocobolo o boix
En Sol major
500,00 € 605,00 €
Ametller, cocobolo o boix
En Do major
400,00 € 484,00 €

Gralles

Gralla seca

Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Bobinga
En Sol major i Sol antic (barroc), amb 4 anelles d'alpaca
140,00 € 169,40 €
Ametller, cocobolo o boix
En Sol major i Sol antic (barroc), amb anelles de llautó
200,00 € 242,00 €
Ginjoler
En Sol major i Sol antic (barroc), amb anelles d'alpaca
360,00 € 435,60 €

Gralla de dues claus

Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Ametller, cocobolo o boix
En Sol major i Sol antic (barroc), amb claus de llautó
360,00 € 435,60 €
Ginjoler
En Sol major i Sol antic (barroc), amb claus de llautó
500,00 € 605,00 €

Dolçaines

Dolçaina de les Terres de l'Ebre

Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Ametller, cocobolo o boix
En La-Re major, amb 4 anelles d'alpaca
300,00 € 363,00 €
Granadillo o ginjoler
En La-Re major, amb 4 anelles d'alpaca
360,00 € 435,60 €

Gaita llarga o Dolçaina en Fa major

Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Ametller, cocobolo o boix
En Sol-Do major
220,00 € 266,20 €
Ginjoler
En Sol-Do major
360,00 € 435,60 €

Dolçaina valenciana en Sol major

Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Ametller, cocobolo o boix
En La-Re major. D'escola
250,00 € 302,50 €
Ginjoler
En La-Re major
400,00 € 484,00 €
Granadillo
En La-Re major
400,00 € 484,00 €

Dulzaina de l'Aragó

Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Ametller, cocobolo o boix
En Sol-Do major, amb dos anelles de llautó
220,00 € 266,20 €
Granadillo o ginjoler
En Sol-Do major, amb dos anelles d'alpaca
360,00 € 435,60 €

Pita de Albacete

Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Bobinga
En Sol-Do major, amb tres anelles de llautó
140,00 € 169,40 €
Ametller, cocobolo o boix
En Sol-Do major, amb tres anelles de llautó
200,00 € 242,00 €
Ginjoler
En Sol-Do major, amb tres anelles d'alpaca
360,00 € 435,60 €
Granadillo
En Sol-Do major, amb tres anelles d'alpaca
360,00 € 435,60 €

Dolçaineta o Gralleta

Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Bobinga
En Do major
120,00 € 145,20 €
Ametller, cocobolo o boix
En Do major
150,00 € 181,50 €

Requintet

Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Bobinga
En La major
150,00 € 181,50 €
Ametller, cocobolo o boix
En La major
180,00 € 217,80 €

Tarotes i trompes

Tarotes tibles o primes en Fa major o en Sol-Fa major

Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Perera, cirerer, auró, bobinga
En Fa major i Sol-Fa major
300,00 € 363,00 €
Ametller, cocobolo o boix
En Fa major i Sol-Fa major
340,00 € 411,40 €
Ginjoler
En Fa major i Sol-Fa major
450,00 € 544,50 €

Tarotes tenors o contralts en Do major, Do# major i en Re major

Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Ametller, cocobolo o boix
En Do major, en Do# major o en Re major
350,00 € 423,50 €
Ginjoler
En Do major, en Do# major o en Re major
600,00 € 726,00 €

Trompa de Graus o Gaita de Casserres

Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Ametller, cocobolo o boix
En Fa-Sol major, en dues peces i amb estanyat tradicional
400,00 € 484,00 €

Tarotes en Sol/La major

Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Ametller, cocobolo o boix
En Sol-La major
500,00 € 605,00 €

Ínxes per Tarota

Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Estil dolçaina per Do i Re 10,00 € 12,10 €
Tarota Do, Fa i Re 15,00 € 18,15 €
Tarota Sol 15,00 € 18,15 €
Tarota Sol/La greu 25,00 € 30,25 €

Instruments de reproducció

Cornamusa medieval

Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Auró, boix
En Sol major
700,00 € 847,00 €

Tíbia Utricolae o Utrículum

Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Auró, boix
En La menor
450,00 € 544,50 €

Tíbiae

Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Auró, boix
En La menor i Do major
150,00 € 181,50 €

Phusalis

Fustes / Model Preu Preu de venda (amb IVA)
Auró, boix
En Do menor
360,00 € 435,60 €