Catàleg

Print
Data: 26/03/2023
Nota: l'IVA actual és del 21%
Card

Cornamuses

Sac de gemecs

Fustes / Model Preu de venda
Perera, cirerer o auró, amb grall d'ametller
En Do major, Do# major, Re major, Sib major i Sol major
847,00 €
Bobinga, amb grall de cocobolo
En Do major, Do# major, Re major, Sib major i Sol major
847,00 €
Ametller, cocobolo o boix
En Do major, Do# major, Re major, Sib major i Sol major
1.028,50 €
Ginjoler
En Do major, Do# major, Re major, Sib major i Sol major
1.633,50 €

Xeremies de Mallorca

Fustes / Model Preu de venda
Perera, cirerer o auró, amb grall d'ametller
En Do# major, Do major, Re major, Sib major i Sol major
847,00 €
Bobinga, amb grall de cocobolo
En Do# major, Do major, Re major, Sib major i Sol major
847,00 €
Ametller, cocobolo o boix
En Do# major, Do major, Re major, Sib major i Sol major
1.089,00 €
Granadillo
En Do# major, Do major, Re major, Sib major i Sol major
1.573,00 €
Ginjoler
En Do# major, Do major, Re major, Sib major i Sol major
1.754,50 €

Gaita de boto aragonesa

Fustes / Model Preu de venda
Ametller, cocobolo o boix
En Do major, Do# major, Re major, Sib major i Sol major
1.028,50 €
Ginjoler
En Do major, Do# major, Re major, Sib major i Sol major
1.391,50 €

Gralls i clarins per Sac de gemecs, Xeremies i Gaita de boto en Sol major, Sib major, Do major, Do# major i Re major

Gralls per Sac de gemecs
Fustes / Model Preu de venda
Ametller, cocobolo o boix
En Do major
163,35 €
Ametller, cocobolo o boix
En Do# major
163,35 €
Ametller, cocobolo o boix
En Re major
145,20 €
Ametller, cocobolo o boix
En Sib major
181,50 €
Ametller, cocobolo o boix
En Sol major
205,70 €
Granadillo o ginjoler
En Do major
278,30 €
Granadillo o ginjoler
En Do# major
254,10 €
Granadillo o ginjoler
En Re major
254,10 €
Granadillo o ginjoler
En Sib major
302,50 €
Granadillo o ginjoler
En Sol major
326,70 €
Gralls per Xeremies mallorquines
Fustes / Model Preu de venda
Ametller, cocobolo o boix
En Do major
181,50 €
Ametller, cocobolo o boix
En Do# major
181,50 €
Ametller, cocobolo o boix
En Re major
157,30 €
Ametller, cocobolo o boix
En Sib major
181,50 €
Ametller, cocobolo o boix
En Sol major
217,80 €
Granadillo
En Do major
266,20 €
Granadillo
En Do# major
242,00 €
Granadillo
En Re major
242,00 €
Granadillo
En Sib major
314,60 €
Granadillo
En Sol major
338,80 €
Ginjoler
En Do major
338,80 €
Ginjoler
En Do# major
338,80 €
Ginjoler
En Re major
326,70 €
Ginjoler
En Sib major
350,90 €
Ginjoler
En Sol major
375,10 €
Claríns per Gaita de boto
Fustes / Model Preu de venda
Ametller, cocobolo o boix
En Do major
163,35 €
Ametller, cocobolo o boix
En Do# major
163,35 €
Ametller, cocobolo o boix
En Re major
145,20 €
Ametller, cocobolo o boix
En Sib major
181,50 €
Ametller, cocobolo o boix
En Sol major
205,70 €
Granadillo o ginjoler
En Do major
278,30 €
Granadillo o ginjoler
En Do# major
254,10 €
Granadillo o ginjoler
En Re major
254,10 €
Granadillo o ginjoler
En Sib major
302,50 €
Granadillo o ginjoler
En Sol major
326,70 €

Caterineta

Fustes / Model Preu de venda
Ametller, cocobolo o boix
En Sol major
605,00 €
Ametller, cocobolo o boix
En Do major
484,00 €

Gralles

Gralla seca

Fustes / Model Preu de venda
Bobinga
En Sol major i Sol antic (barroc), amb 4 anelles d'alpaca
169,40 €
Ametller, cocobolo o boix
En Sol major i Sol antic (barroc), amb anelles de llautó
242,00 €
Ginjoler
En Sol major i Sol antic (barroc), amb anelles d'alpaca
435,60 €

Gralla de dues claus

Fustes / Model Preu de venda
Ametller, cocobolo o boix
En Sol major i Sol antic (barroc), amb claus de llautó
435,60 €
Ginjoler
En Sol major i Sol antic (barroc), amb claus de llautó
605,00 €

Gralla de quatre claus

Fustes / Model Preu de venda
Ginjoler
En Sol antic (barroc), amb claus i campana de llautó
968,00 €

Dolçaines

Dolçaina de les Terres de l'Ebre

Fustes / Model Preu de venda
Ametller, cocobolo o boix
En La-Re major, amb 4 anelles d'alpaca
363,00 €
Granadillo o ginjoler
En La-Re major, amb 4 anelles d'alpaca
435,60 €

Gaita llarga o Dolçaina en Fa major

Fustes / Model Preu de venda
Ametller, cocobolo o boix
En Sol-Do major
266,20 €
Ginjoler
En Sol-Do major
435,60 €

Dolçaina valenciana en Sol major

Fustes / Model Preu de venda
Ametller, cocobolo o boix
En La-Re major. D'escola
302,50 €
Ginjoler
En La-Re major
484,00 €
Granadillo
En La-Re major
484,00 €

Dulzaina de l'Aragó

Fustes / Model Preu de venda
Ametller, cocobolo o boix
En Sol-Do major, amb dos anelles de llautó
266,20 €
Granadillo o ginjoler
En Sol-Do major, amb dos anelles d'alpaca
435,60 €

Pita de Albacete

Fustes / Model Preu de venda
Bobinga
En Sol-Do major, amb tres anelles de llautó
169,40 €
Ametller, cocobolo o boix
En Sol-Do major, amb tres anelles de llautó
242,00 €
Ginjoler
En Sol-Do major, amb tres anelles d'alpaca
435,60 €
Granadillo
En Sol-Do major, amb tres anelles d'alpaca
435,60 €

Dolçaineta o Gralleta

Fustes / Model Preu de venda
Bobinga
En Do major
145,20 €
Ametller, cocobolo o boix
En Do major
181,50 €

Requintet

Fustes / Model Preu de venda
Bobinga
En La major
181,50 €
Ametller, cocobolo o boix
En La major
217,80 €

Tarotes i trompes

Tarotes tibles o primes en Fa major o en Sol-Fa major

Fustes / Model Preu de venda
Perera, cirerer, auró, bobinga
En Fa major i Sol-Fa major
363,00 €
Ametller, cocobolo o boix
En Fa major i Sol-Fa major
411,40 €
Ginjoler
En Fa major i Sol-Fa major
544,50 €

Tarotes tenors o contralts en Do major, Do# major i en Re major

Fustes / Model Preu de venda
Ametller, cocobolo o boix
En Do major, en Do# major o en Re major
423,50 €
Ginjoler
En Do major, en Do# major o en Re major
726,00 €

Trompa de Graus o Gaita de Casserres

Fustes / Model Preu de venda
Ametller, cocobolo o boix
En Fa-Sol major, en dues peces i amb estanyat tradicional
484,00 €

Tarotes en Sol/La major

Fustes / Model Preu de venda
Ametller, cocobolo o boix
En Sol-La major
605,00 €

Ínxes per Tarota

Fustes / Model Preu de venda
Estil dolçaina per Do i Re 12,10 €
Tarota Do, Fa i Re 18,15 €
Tarota Sol 18,15 €
Tarota Sol/La greu 30,25 €

Instruments de reproducció

Cornamusa medieval

Fustes / Model Preu de venda
Auró, boix
En Sol major
847,00 €

Tíbia Utricolae o Utrículum

Fustes / Model Preu de venda
Auró, boix
En La menor
544,50 €

Tíbiae

Fustes / Model Preu de venda
Auró, boix
En La menor i Do major
181,50 €

Phusalis

Fustes / Model Preu de venda
Auró, boix
En Do menor
435,60 €